POLUAREA AERULUI PRIN PRODUSE GAZOASE ALE ARDERII

Să ne amintim ! Compoziţia aerului :
- 78 % azot
- 21 % oxigen
- 1 % alte gaze (dioxid de carbon,vapori de apă,argon, heliu , kripton,neon)
Milioane de ani datorită ciclurilor diferitelor elemente (oxigen,azot,carbon), compoziţia aerului atmosferic a rămas practic constantă , dar în ultimii 150 de ani , ca urmare a diferitelor tipuri de activităţi umane , în principal industriale ,în aerul atmosferic au apărur substanţe dăunătoare vieţii. Fenomenul este cunoscut sub numele de POLUARE.
Arderea combustibililor fosili (cărbuni,petrol,gaze naturale) - constituie una dintre sursele principale de poluare a aerului. Produsele gazoase ale arderii combustibililor fosili si nefosili sunt :
  • oxizi de carbon(CO,CO2)
  • oxizi de azot (NO,NO2)
  • oxizi de sulf(SO2,SO3)
CO2 se formeaza in cantitati mari in toate procesele de ardere a combustibililor.O parte din cantitatea de CO2 este consumata de plante in procesul de fotosinteza, o alta parte este absorbit partial de apa oceanelor iar cantitatea ramasa in atmosfera este considerabila si contribuie,alaturi de alte gaze, la
efectul de sera, care consta în absorţia radiaţiilor emise de sol de catre moleculele unor gaze, fapt ce conduce la ridicarea temperaturii în partea inferioară a atmosferei.
Poluarea aerului
Poluarea atmosferica
metode reducere a poluarii
Măsuri pentru diminuarea poluării cu produse gazoase rezultate în urma arderii combustibililor fosili:
  • ţevile de eşapament ale automobilelor sunt prevăzute cu convertoare catalitice, care transformă gazele poluante în produşi nedăunători;
  • toate maşinile vor funcţiona cu carburanţi fară plumb;
  • cărbunii vor fi prelucraţi înainte de fi utilizaţi la încălzirea locuinţelor;
  • noile termocentrale sunt prevăzute cu dispozitive pentru reţinerea SO2
masini
masini
external image sanatate-poluata.jpg
Actiunea poluarii asupra sanatatii populatiei